Cases i carrers

A0100
Teatre i Cinema (Carrer Alfara 20)

En el número 20 del carrer, lligat a la important activitat cultural de l’Algímia de principis del segle XX, s’ubicà un teatre, el qual durant la II República exhibia espectacles forts  de to, al que sol podia assistir públic masculí. 

En aquest teatre, en plena representació de “La Papirusa” (comèdia escrita el 1929 per Adolfo Torrado i Leandro Navarro, molt popular. El seu èxit va ser dels anys 30 als 50), amb l’actuació de l’actriu Encarna Cubells, el dissabte 18 de juliol de 1936, l’alcalde Joaquín Borja Compañ informà al poble de l’alçament militar al nord d’Àfrica. També es feia cine. El teatre i el cine estigueren en activitat fins els 40.  En la postguerra també es feia ball i era conegut com “Cine Teresín”.

Durant els anys 40 i 50 fou el magatzem de fruita de Vicente Bória Ros, el qual estava abans en el carrer Verge.

A finals dels 50 i principis dels 60 Rubén Compañ Salt i Magín Cotolí Alandí tenien una fàbrica de llimonades, “La Fuente del Conde”.