El patrimoni cultural i els paisatges d´Algímia

A Algímia d’Alfara trobem una àmplia varietat d’elements, la majoria d’ells quotidians, que són fruit del llarg procés cultural que han experimentat la seues gents al llarg del temps.

El projecte AlgimiaenelCor entén que aquesta herència, disseminada per tot el terme municipal, és un tresor que hem rebut dels nostres avantpassats per a ser gaudida i protegida per les generacions presents i futures i que, a més, és un recurs dinàmic que no cessa de construir-se, sent necessari tant el seu reconeixement i inventari com la seva posada en valor com a recurs patrimonial, social i econòmic.

Si s’examina amb deteniment el llegat patrimonial d’Algímia, trobem una àmplia varietat d’elements que poden agrupar-se, a més de cronològicament, per tipologies i grups temàtics. Al mapa interactiu creat per donar visibilitat a aquest patrimoni cultural d’Algímia d’Alfara s’han identificat 260 elements, que s’han reunit en nou grans grups tipològics, els quals poden consultar-se fàcilment:

Tipologia Nombre d’elements
Sistemes Defensius (SD) 5
Sistemes de Comunicació (SC) 19
Singularitats Botàniques (SB) 7
Ramaderia Extensiva (GE) 6
Agricultura Tradicional (AT) 51
Recursos Hídrics (RH) 144
Patrimoni Religiós (PR) 3
Artesania-Oficis-Indústria (AO) 16
Delimitació (DL) 9

 

↓ Prem en la icona inferior per a desplegar el llistat d’elements