Cases i carrers

AG100
Font (Carrer Ermita)

Finalitzada la Guerra Civil, “Regiones Devastadas” fou l’organisme encarregat de resoldre la destrucció que du tot conflicte bèl·lic. El 1953 l’arquitecte Mauro Lleó dissenyava cinc fonts que eren una versió reduïda de la més monumental feta a la plaça de la Glorieta i que seguia l’estil del règim, sobrietat i solidesa, rematada per la bola herreriana, pròpia del Renaixement castellà.

Aquesta font, ubicada en la part més ampla del carrer, està en la popularment coneguda com placeta dels Lucianos, referència als ferrers de la família Bàguena, per estar ací ubicada la ferreria en la primera meitat del segle XIX (pot observar-se encara una anella de ferro)

El 2004 l’Ajuntament d’Algímia edità un monogràfic al respecte, “Les fonts d’Algímia”, obra de na Lidia Mateu Melià.