Cases i carrers

A0101
Carboneres (Carrer Blasco Ibańez 10-16)

Al menys, des de 1850, si no d’abans, l’espai ocupat per les cases números 8 al 16 eren les carboneres del poble. A principis del segle XX es traslladaren a l’antic camp de futbol, que per això rep el nom de Camp de les Carboneres. En l’espai ocupat per les carboneres en este carrer, durant els anys 20 i 30, havia un corral on es tancaven els bous pels festejos taurins. En urbanitzar-se aquest tram de carrer, passà al cantó del mateix amb la Glorieta.