Cases i carrers

AO105
Aiguardent (Carrer Hort 3)

Primera experiència industrial d’Algímia, havia ací una cava coladora d’aiguardent, que agafava l’aigua de la séquia. Carles III permeté als naturals de la Corona d’Aragó que pogueren comerciar amb Amèrica. Al Regne de València havia ja tradició de fer aiguardent, exportant-se principalment a França. Ara s’obri el mercat americà. El 1784 ja viu i treballa ací el mestre cuber Bautista Esteve, casat amb Josefa Palacio. Per tant, podem situar-la a finals del segle XVIII.