Cases i carrers

AO107
Fàbrica de “loza” (Carrer Nord 37)

Ací estava l’obrador del Tio Fanguer. Es tracta del xicotet obrador artesà de Francisco Nadal Fito, constatat entre 1930-44. Continuà després Manuel Chordà Palacio. La producció era de canters, jarres, pitxers…