Cases i carrers

AO113
Carreria

A meitat dels anys 20, en el que era un solar aleshores, s’instal·là una família de Carlet que feia adoquins.

Federico Aparici continuava ací, en la casa construïda amb estos adoquins, la fabricació de carros des de 1930 a 1963. També triturava cereal i fruita podrida per alimentar ovelles, durant els anys 40 i 50. Ell mateix obria una serreria el 1963, que durà fins 1995.

Però no sols fou un lloc de treball. També serví de distracció. Durant els anys 1950-55, Eloy Aparici instal·là ací un cine infantil.

Entre 1966-75 fou també concessionari de la Casa d’Electrodomestics Westinhouse.