Cases i carrers

AT101
Hort tancat i Llavador (Carrer Hort)

Hort tancat

L’existència de la Sèquia Xicoteta vora al poble, permeté l’existència dels horts tancats, ficar els cultius de major valor econòmic (fonamentalment moreres). Tenim documentats diversos, però aquest és l´únic que queda al recinte urbà. Conegut com Hort del tio Vicent, per Vicente Salt Tomás, ric propietari (1859-1939)

Llavador

Hi ha dos tipus de llavador, un, és un edifici ex professo, una construcció que aprofita l’aigua de la font de la Murta.

L’altre, del que hi havia diversos, a la sèquia, rebaixant el caixer de la mateixa i formant una “platja”. La primera noticia, indirecta, és de 1613, quan el procurador de Torres Torres es queixa de la brutícia de la sèquia, en part, per rentar la roba en ella les dones: la muller … es estada vista llavar en aquella tota manera de draps“.

Tant en la Sèquia Gran com en la Sequieta hi havia llavadors. Estos últims estaven dins del casc urbà. Tots responen a una mateixa tipologia, un espai rectangular rebaixat en el caixer de la sèquia, fet amb grans lloses de rodeno.