Cases i carrers

UB100
Nom del carrer (Carrer Buenos Aires

El fet de que siga coetani del topònim Progrés, actual carrer Picaio, i que fora ficat en un moment on la marxa a Buenos Aires (anys 20 del segle XX), impulsada per Blasco Ibáñez, era sinònim de progrés entre els republicans valencians, indica que es refereix a la capital argentina com a símbol d’inici d’una nova vida millor. Hem de recordar que l’Algímia de principis del segle XX es marcadament republicana i que els topònims que es ficaven solien tindre una forta càrrega política.