Cases i carrers

UB102
Naixement del carrer (Carrer Colón 2)

La primera menció coneguda prové de la compravenda d’una casa entre dos granadins, feta el 26 d’agost de 1580, en “lo carrer de Dalt”. 

Els primers veïns foren els llauradors granadins García Madaquar, a l’actual número 2, i Diego Alonso de Betmar, pot ser l’actual número 4 (és impossible conèixer les dimensions de les cases, l’actual número 2 podia donar cabuda a dos cases).

Al període 1579-85, degut a la revolta de les Alpujarres, molts moriscos granadins fugen del regne de Granada per evitar la repressió. Uns quants d’ells arribaren a Algímia i, en part, s’instal·laren en aquest carrer. Això explicaria el nom popular de Granadins, que s’oficialitza segles després de manera corrompuda, “Granadiño”. Així apareix en un acte notarial de 1808.