Cases i carrers

UB108
Auditori, Sant Calze (Passeig de la Glorieta)

Glorieta

A les afores del poble existia un garroferar. L’actual passeig s’inicià en la II República (cada veí era responsable de cuidar un arbre i les plantes del voltant), encara que la seua forma actual correspon als anys 60 i 70. A més, la Glorieta és fruit de la cooperació i la voluntarietat, ja que va ser realitzada per veïns de diferents oficis, als que rendim homenatge (Antonio Bàguena, Antonio Canelles, Rafael Celda, Rafael Compañ, Luis Carlos Compañ, Ricardo Compañ, Miguel Fernández, José Ibáñez, Joaquín Llopis, Vicente Maraguat i Leonardo Serra). Amb el seu esforç, humà i material, varen fer possible el passeig que tenim.

Sant Calze

Turisme Comunitat Valenciana impulsa el projecte d’obres commemoratives de la Ruta del Grial, 24 panells escultòrics d’azer, fetes per l’artista Antonio Peris Carbonell. Un d’ells representa el lligam d’Algímia amb aquesta relíquia.

El 5 de juliol de 1959 passà pel poble el Sant Calze, dipositant-se en la font, la monumentalitat de la qual li serví de marc, i des d’allí el rector Modesto Guanter Ros beneí el poble. Aquest fet serví d’estímul per ornamentar la font per al Corpus.