Cases i carrers

UB113
Escola Laica, Forn (Carrer Mestre Serrano 9)

Degut a les pressions clericals fugí de Sagunt Victoriano Cillero Medrano, fundador de la primera escola laica de la població. El 1902 s’instal·la al nostre poble, on el pensament lliurepensador era important i obrí l’Escola Laica d’Algímia. Estava al primer pis. Amb la Guerra Civil deixà d’existir.

Al menys des de 1730 havia un forn en aquest carrer, no podent saber si estava ubicat ací. En aquest punt estava l’antic forn de Rogera, nom pel que era conegut el propietari. És el forn que, el 1954, ficà en funcionament Salvador Carreres Nadal i que, amb diferents propietaris, ha estat obert fins principis del segle XXI.