Cases i carrers

UB114
Casino Republicà (Carrer Muntanya 8)

Durant la segona part dels anys 20 i durant els 30 estava el Casino Republicà, el qual contava amb una almàssera, un magatzem de fruita, una biblioteca i un cinema, que també servia de teatre, els primers del poble. També era la Cooperativa Agrícola. Abans era una casa particular, propietat de José Bória Melià, que fou comprada per 2.000 pessetes el 27 d’agost de 1924, per un grup de republicans (Juan Andreu Condomina, Joaquín Borja Compañ, Emilio Compañ Cotolí, Melchor Navarro Andreu i Pío Salt Vicent) per transformar-la en el Casino del Centre Republicà, el més antic de la comarca, ja que venia de la propera plaça del Forn.

El fet d’estar en este carrer el Casino Republicà explica que fora la zona del poble més castigada pel bombardeig del dia 13 de juliol de 1938, a les 13 h., que causà 12 morts (l’opinió general estima el nombre total en 13, però a les actes de defunció figuren 12). En qualsevol cas, un autèntic número de la mala sort.

Com anècdota contarem un episodi de pànic. L’any 1934, mentre Federico Aparici feia funcionar el cine del Centre Republicà, ple de gent, un temporal d’aire tirà a terra el tendit elèctric que passava pel centre del carrer, ocasionant una situació de perill. El públic del cine, presa de pànic, fugí del cine, travessant el carrer, el que va fer més perillosa la situació. Afortunadament no ocorregué res.