Cases i carrers

UB118
Carlistes (Carrer Pintor Sorolla 3)

L’Espanya del segle XIX fou una successió de guerres civils entre els carlistes, partidaris de l’Antic Règim (mantindre el poder polític absolut de la Corona i els privilegis de l’Església) i els liberals, partidaris d’un règim més democràtic i sense tant de pes per part de l’Església.

Algímia patí una incursió carlista el 19 de juny de 1872. Avisada la població, fugí a la muntanya, però Salvadora Serra Llovet estava a punt de donar a llum. En una habitació d’aquesta casa quedaren tancades ella i dues comares. L’habitació de davant fou plena de garrofes, de tal manera, que semblava que no havia res més. I, mentres els carlistes cremaven l’Arxiu Municipal i furtaven el que podien, naixia Bartolomé Bória Serra.