Cases i carrers

UB121
Casa de les Figueres (Carrer Torres Torres 27)

Casa de les Figueres, pel nom pel que eren conegudes les propietàries (en esta casa es feia cofins a finals del segle XIX), les germanes Carmen i Vicenta Giménez Marí, veïnes de València (fa un segle la casa comprenia els actuals números 23, 25 i 27). Donat el nom de la primera, hi ha un panel ceràmic, resta d’una canterera, fet en la primera meitat del segle XX, de la Mare de Déu del Carme.
En l’hort que hi ha darrere de la casa hi ha una cisterna que agafava l’aigua de la séquia i, amb un motor, a principis del segle XX, la casa es convertí en la primera del poble amb una instal·lació d’aigua corrent.
Durant els anys 50 estiuejava Andrés Roig Giménez en esta casa. Era proveïdor d’aliments de l’Exèrcit a Ceuta i, quan partia a Àfrica, organitzava una festa infantil (traca, globos…) al seu carrer, a les garroferes del Secanet, hui cases números 29 i 31, i en la plaça del “Padre Estanislao”. Eren les festes del senyor Andrés.