Ruta 5: L’empremta de les vies de comunicació, un passeig pel seu passat i present

4-5 hores

,

10,40 km.

0

266 m. desnivell

Circular

Un tret singular d’Algímia d’Alfara és la varietat de camins, carreteres i vies fèrries que es troben en el seu terme municipal. Fruit de la necessitat d’accedir als camps i les muntanyes per al desenvolupament de les activitats quotidianes que abans es feien i ara es fan i, també, imposats per estar precisament en un eix de comunicacions que des d’antic s’ha considerat vital per a connectar el litoral mediterrani amb l’interior peninsular per mitjà de camins, vies fèrries i, més actualment, l’autovia Mudèjar.

La xarxa de vies de comunicació permet ara l’organització d’una ruta temàtica per a caminants perquè alguns dels camins rurals, molt poc transitats per vehicles a motor, faciliten la mobilitat dels transeünts, uns altres continuen sent les antigues sendes d’antany i la carrilera del tren miner és ja una via verda consolidada. La singularitat temàtica de la ruta, a més de la varietat funcional i tipològica de camins que s’acaba d’explicar, ve també donada per alguns dels elements culturals consubstancials a elles, destacant els diferents estils històric-constructius de ponts, passos, estacions i edificacions associades.

↓ Prem en la icona inferior per a desplegar el llistat de rutes