Ruta 4: La presència de la ramaderia extensiva a Algímia

4-5 hores

,

13,70 km.

0

430 m. desnivell

Circular

A Algímia d’Alfara queden encara senyals manifestes de les activitats ramaderes tradicionals, encara visibles en el camí que perfila el terme municipal pel sud i per la pervivència d’algunes ruïnes de corrals i altres elements associats. La presència d’aquest tipus d’instaŀlacions forma part de l’antiga transhumància ramadera (reconeguda per la UNESCO com a patrimoni immaterial de la humanitat) entre Aragó i el litoral valencià, pel que té un significatiu component distintiu a l’organitzar-se al voltant de les ”Casas de Ganaderos”, organitzacions, encara que amb interessos una mica similars, amb una estructura ramadera tal volta diferent dels grans sistemes gestionats per la Mesta.

La ruta presenta un marcat caire paisatgístic, ja que travessa la part central de terme municipal en què es barregen valors topogràfics, naturals i agrícoles. En aquest fons de paisatges contrastats la ruta integra diversos dels elements propis de la ramaderia extensiva com són els corrals, algun refugi i habitacle junt o separat dels corrals, llocs específics per a la producció de fem, els punts de proveïment d’aigua i els assagadors.

↓ Prem en la icona inferior per a desplegar el llistat de rutes